ราชวงศ์ปราสาททอง เป็นราชวงศ์ที่ 4 ครองอาณาจักรอยุธยา เป็นเวลา 59 ปี มีกษัตริย์ครองราชย์ 4 พระองค์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์ได้ 32 ปี ในยุคของพระองค์นับเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองและการค้าแห่งภูมิภาค ดังนั้นจึงมีเรื่องราวต่างๆ มากมายล้วนควรแก่การศึกษา

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใคร่อยากรับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ หรือคนรุ่นเก่าที่อยากรับรู้เพราะต้องการรื้อฟื้นเรื่องราวที่เคยรับรู้มาก่อน ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตัวเอกที่ไม่มีใครไม่รู้จักก็คงไม่แคล้ว "เจ้าพระยาวิชเยนทร์" "พระเทพราชา" "พระเจ้าเสือ" และ "ท้าวทองกีบม้า" ท่านเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะยิ่ง "พระเจ้าเสือ" กับ "เจ้าพระยาวิชเยนทร์" ผู้ซึ่งนับเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน จนพระเจ้าเสือต้องออกอุบายกำจัดโดยวิธีการลอบฆ่า สถานที่คือ "วัดซาก" ตั้งอยู่ใน อ.เมือง ด้านตะวันออกเฉียงเหนือเลยจากศาลพระกาฬไป และยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่สำคัญๆ เกิดขึ้นภายในสถานที่ของ จ.ลพบุรี เมืองที่มีหลากหลาย เป็นวัฒนธรรมที่ควรศึกษาค้นคว้าอีกเมืองหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ตามรอย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, พระเจ้าเสือ, ท้าวทองกีบม้า, ออกญาเสนาภิมุก (ยามาดา)
  • ผู้เขียน: ภราดร ศักดา
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2561
  • ISBN: 9786163882875