ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของโลก นับจากการจลาจลในยุโรป ถึงมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ข้อมูลหนังสือ