การแบ่งแยกอาณาจักร ก่อให้เกิดมหาประเทศคือฝรั่งเศสและเยอรมัน การรุนราน ก่อให้เกิดอังกฤษ นี่คือประวัติศาสตร์การก่อกำเนิดของ 3 ประเทศมหาอำนาจ

ข้อมูลหนังสือ