ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ชาติหนึ่งของโลกนับจากโบราณ ผ่านสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี สู่รัตนโกสินทร์ ที่มีสีสันไม่แพ้ประวัติศาสตร์ภูมิภาคใด

ข้อมูลหนังสือ