ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ อียิปต์ บาบิโลน อัสสิเรีย เปอร์เซีย

"ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ" อันถือเป็นยุคเริ่มต้นก่อนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่

เพราะเราต้องรู้พื้นฐานของความเป็นมาเป็นไปของมนุษย์ในยุคเริ่มต้นก่อน ด้วยเรื่องราวของชนชาติโบราณ

แหล่งอารยธรรมโบราณที่สุดเท่าที่จะค้นคว้าได้ก่อนที่จะขับเคลื่อนสู่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่

ด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เป็นประดุจตำนาน ก่อนที่ยุคประวัติศาสตร์จะเริ่มต้น ต้องเรียนรู้เรื่องราวของชนชาติโบราณ

พร้อมทั้งแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด เรื่องราวของชนชาติโบราณ ที่เป็นประดุจบิดาแห่งอารยธรรมโบราณ

ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ บาบิโบน อัสสิเรีย เปอร์เซีย อินเดีย กรีก โรมัน ฮิบรู หรือจีน ความเจริญรุ่งเรือง

ความก้าวหน้าของชาติเหล่านี้ มีปรากฏเป็นหลักฐาน ที่มีมานานนับหลายพันปี สิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณ

ที่คนรุ่นใหม่ยังไขปริศนาไม่ออก ถึงวิธีการก่อสร้าง ศาสตร์และศิลป์มากมายในยุคโบราณ

ที่ยังสร้างความตื่นตะลึงให้กับเราคนยุคปัจจุบัน ตำนาน เทพเจ้า ความเชื่อความศรัทธา เหล่านี้ ขับเคลื่อนมนุษยชาติตลอดมา

ศึกษาเรื่องราวของชนชาติโบราณ ผู้กำเนิดอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ให้กับโลก

ผ่านมันสมองของนักคิด นักเขียน และนักปราชญ์คนสำคัญของเมืองไทย

 

ยุโรปสร้างตัว ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ คริสต์ศาสนา

"ยุโรปสร้างตัว" เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวการกำเนิดขึ้นของประเทศมหาอำนาจ 3 ประเทศในยุโรป

การแบ่งแยกอาณาจักร ก่อให้เกิดมหาประเทศ คือฝรั่งเศส และเยอรมนี และการรุกราน ก่อให้เกิดประเทศอังกฤษ

และนี่คือประวัติการณ์เบื้องต้นที่ต้องศึกษา เล่มนี้จะได้ศึกษาเรื่องของการศาสนาทั้งความแตกต่างของพระในคริศต์ศาสนา

กับพุทธศาสนา เรื่องของสงครามครูเสด สงครามศาสนา ที่ชาวยุโรปต้องสูญเสียชีวิตราวเจ็ดล้านคน

และเป็นสงครามศาสนาที่ยาวนานที่สุด และรูปแบบการสงครามเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและคาดไม่ถึง

ซึ่งพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ได้มีมุมมองการเล่าเรื่องได้สนุกสนาน และได้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างที่หาอ่านจากประวัติศาสตร์เล่มไหนๆ ไม่ได้อย่างแน่นอน

เรื่องของฝรั่งเศสกับสงครามร้อยปี ที่ทำให้ฝรั่งเศสจวนเจียนจะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ศึกษาประเทศอังกฤษในระยะเวลาสี่ร้อยปี กับสงครามดอกกุหลาบ

ซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองในประเทศอังกฤษที่สุดทารุณโหดร้าย! เยอรมนีกับสี่ร้อยปีของการสร้างตัวตน

และอีกหลากเรื่องราวของการสร้างตัวของยุโรปที่เห็นภาพชัดเจน กว้างขวาง และเกร็ดประวัติศาสตร์อีกมากมาย

ตามความเป็นไปของชาติต่างๆ และแผ่นดินต่างๆ ยุโรปได้ก่อเกิดประเทศใหม่ โลกใหม่ และการเกิดใหม่ อย่างน่าศึกษา

 

ประวัติศาสตร์ไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์

"ประวัติศาสตร์ไทย" ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติใด ก็ไม่ตื่นตาตื่นใจเท่าประวัติศาสตร์ชาติไทย

ประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวยาวนาน และยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีนักประวัติศาสตร์ชาติใดหรือสำนักใดจะมองข้ามไปได้

การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยยุคใหม่ ราชวงศ์ต่างๆ ที่ปกครองประเทศไทย ทั้งมีคุณูปการ และสร้างความเสื่อมสลาย

สงครามในยุคสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกนำมาศึกษา กล่าวขาน และเล่าขาน

กระทั่งเป็นตำนานที่เพริดแพร้ว โดยเฉพาะเหตุการณ์ยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชา

ยิ่งใหญ่ งดงาม และทรงเกียรติของคู่สงครามทั้งสอง เหตุการณ์แห่งเกียรติยศเช่นนี้ ไม่เคยมีมาในประว้ติศาสตร์

และไม่มีอีกแล้วในอนาคต และเมื่อเข้าสู่ยุคเรืองรองที่สุดในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แห่งอยุธยาตอนปลาย

ทั้งการทูต การเมือง และการค้า เรื่องราวของแผ่นดินในยุคสมัยนี้ ก็เป็นอีกยุคสมัยหนึ่งที่สร้างสีสันไม่แพ้ยุคใด ด้วยเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการค้าขายกับต่างชาติ

กระทั่งเรื่องการศาสนา ยุทธศาสตร์ และยุทธศิลป์จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน และอวสานแห่งกรุงศรีอยุธยา

น่าตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุด เพราะนี่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก!


ประวัติศาสตร์เอเชีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น พม่า เขมร และลาว

ลำดับเหตุการณ์ในบุรพทิศ ทั้งก่อนสมัยพุทธศักราชและพุทธศักราช ไม่ว่าจะเป็นความรุ่งโรจน์ และความสิ้นสูญทั้งอินเดีย จีน ญี่ปุ่น พม่า เขมร ญวน และลาว

เรื่องราวของพุทธศาสนาในอินเดียที่เคยรุ่งโรจน์และดับสูญ การสูญสิ้นของศาสนาพุทธในอินเดียวนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งของโลก

พระเจ้าอโศกมหาราช และอดีตอันเรืองรองของศาสนาพุทธ พระถังซัมจั๋ง สมณะจีนผู้ลือเลื่องทั้งในประวัติศาสตร์และนวนิยาย ทัชมาฮาล มหัศจรรย์สิ่งก่อสร้างที่ถูกยกย่องว่ามีสัดส่วนโครงสร้างที่สวยงามที่สุดในโลก

ทว่าเบื้องหลังการก่อสร้าง กลับมีการสูญเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมหาศาล

จีนในยุคสามก๊ก และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนที่สร้างสีสันและตำนานที่ถูกเล่าขานตลอดกาล

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เรื่องราวทุกมิติของแดนอาทิตย์อุทัย ไม่ว่าจะเป็นศาสนา ลัทธิเก่าแก่ คติของชนชาติ และความกล้าหาญ

ประวัติศาสตร์พม่า ประชาชนผู้คน ความรุ่งโรจน์และศึกสงครามในอดีต

และเรื่องราวอีกมากมายของเหล่าประเทศที่ผูกพันใกล้ชิดกับไทย ซึ่งน่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง


ประวัติศาสตร์รวมของโลก เสียกรุงครั้งที่ 2 สงครามโลกครั้งที่ 1

"ประวัติศาสตร์รวมของโลก" ได้รวมทุกส่วน และทุกภูมิภาคบนโลกใบนี้ เกี่ยวเนื่องโยงใยกัน

ประวัติศาสตร์ของโลกจึงนับเป็นประวัติศาสตร์เดียวกันของทุกประเทศบนโลก

ศึกษาการศึกในสมัยกรุงธนบุรีและอวสานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งมากด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ

การเริ่มต้นและจุดจบของมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 และการที่ประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง

หลังจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้ว สนธิสัญญาสันติภาพทั้งหลาย ก็ไม่ได้ส่งผลอันใด เพราะ 20 ปีต่อมา มหาสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้น พร้อมบุคคลผู้หนึ่ง นามฮิตเลอร์!

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา เพราะเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายให้แก่มวลหมู่มนุษยชาติอย่างยากที่จะหาอะไรมาเปรียบ เป็นสงครามที่ก่อเกิดทั้งวีรบุรุษ และปีศาจสงครามขึ้นในขณะเดียวกัน

หลากหลายเรื่องราวในทุกภูมิภาคของโลก รวบรวมอยู่ในประวัติศาสตร์รวมของโลกแล้วในเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ