เพื่อให้นักอ่านได้มีโอกาสสัมผัสกับนิยายประเภทรักโศก ของผู้ประพันธ์หัสนิยายชุดสามเกลอ ป.อินทรปาลิตเป็น "นักประพันธ์" ที่สมบูรณ์แบบ กล่าวคือสามารถเขียนหนังสือเริงรมย์ได้ทุกรูปแบบและเปี่ยมซึ่งคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น "โรมานซ์" "คอมมะดี้" หรือ "แอคชั่น"

เมื่อได้รีวิวเรื่องรักโศก ผมจึงถือโอกาสหยิบเอาสามเกลอที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงก่อนสงครามโลก (พ.ศ.2482-2484) ที่ยอมรับกันในหมู่ผู้อ่านว่าเป็น พล นิกร กิมหงวน ตอนที่ให้อรรถรสอย่างเต็มเปี่ยม มาค้นหาสาระที่สะท้อนวิวัฒนาการของสังคมไทยในช่วงเวลานั้น นอกจากนั้นผมก็ยังได้รีวิวหัสนิยายชุดสามเกลอที่ ป.อินทรปาลิต ประพันธ์ขึ้นในระหว่างสงคราม ที่แม้จะเขียนภายใต้ข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน หากก็ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่ประสงค์จะได้ทราบว่าเมืองไทยเราในสมัยสงครามเป็นอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ