เรื่องราวแผ่นดินแห่งความรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ วิทยาการ หรือด้านการต่างประเทศ มีอีกหลายเรื่องราวที่จะไม่ได้พบที่ไหน และยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง เรื่องราวของฟอลคอน ที่ทรงอิทธิพลจนเกิดปัญหาระหว่างบรรดาขุนนางไทย วิเคราะห์มุมมองทาวการเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจของแผ่นดินที่รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยสายตาของคุณหมอนักเขียน

ข้อมูลหนังสือ

  • แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
  • ผู้เขียน: วิบูล วิจิตรวาทการ
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9786163882776