ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา หนังสือเล่มนี้ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เป็นที่ปรึกษาเล่ม ประกอบด้วยหนังสือสามเล่มที่เป็นบทสรุปของการเสียกรุงศรีอยุธยา ประกอบด้วย

- คำให้การชาวกรุงเก่า

- คำให้การขุนหลวงหาวัด

- คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม

ทั้งสามเรื่องเป็นมุมมองของสามชาติ สามกลุ่ม คือมุมมองการเสียกรุงจากบันทึกของมอญ พม่า และไทย แต่ละมุมมอง มองไปคนละแบบ ความแตกต่างเป็นความสวยงามฉันใด หนังสือชุดนี้ก็เป็นเช่นนั้น หนังสือรวมเล่มนี้ จะสร้างประโยชน์แก่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีเป็นหลักใหญ่ และได้เผยแพร่ความรู้เก่าๆให้ขยายสู่สาธารณชน เพื่อจะได้ตระหนักถึงความเป็นมาของประเทศไทยได้อย่างลึกซึ้ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา
  • ผู้เขียน: สำนักพิมพ์แสงดาว
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 536 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9786163882769