ราชวงศ์ที่ผลัดเปลี่ยนกันปกครองกรุงศรีสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ แต่หลายราชวงศ์ ก็สร้างความเสียหายชนิดสิ้นชาติ นี่คือหนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านพินิจประวัติศาสตร์รอบด้านหลายมุมมอง หลายเรื่องเป็นเรื่องราวทียังใช้เป็นข้อคิด และคติเตือนใจถึงเรื่องราวอำนาจได้อย่างถ่องแท้

ข้อมูลหนังสือ

  • ผลัดแผ่นดินกรุงศรี
  • ผู้เขียน: พรรณี เกษกมล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 322 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9786163882752