ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้น เราสามารถนำมาใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ทุกเมื่อ นำมาเป็นเข็มทิศชี้ทางเพื่อเราจะได้ไม่เดินทางที่ผิดหรือหลงทางได้ เพราะประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมักเป็นเครื่องนำทางที่ดี ให้เราสามารถนำมาใช้เลือกเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง ประวัติศาสตร์จึงทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการลงทุนลงแรงของคนในอดีต คนรุ่นหลังจึงต้องขอบคุณคนรุ่นก่อนที่เสียสละเดินถูกเดินผิดเพื่อให้เราใช้เป็นสิ่งนำร่อง และเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมในปัจจุบัน

10 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกที่ได้รับความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมาก

  • โมเสสกับการอพยพหนีภัยของชาวอิสราเอล
  • สปาตาร์ 300 คน ผู้สยบเปอร์เซียในมหาสงครามแห่งยุค
  • โรมิวลุส และเรมุส พี่น้องฝาแฝดผู้ก่อตั้งกรุงโรม
  • ฮันนิบาล ฝันร้ายอย่างสุดๆ ของชาวโรมัน
  • แรกนาร์ โลดบรอค ไวกิงคนแรกที่บุกเกาะอังกฤษ
  • แอลซิด วีรบุรุษผู้กู้แผ่นดินกลับคืนสู่ชาวสเปน
  • โจน ออฟ อาร์ค วีรสตรีชาวฝรั่งเศสผู้มองเห็นพระเจ้า
  • สงครามดอกกุหลาบ สงครามกลางเมืองแย่งชิงบัลลังก์อังกฤษ
  • โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เจ้าผู้พิทักษ์แผ่นดินอังกฤษ
  • ไซมอน โบลิวาร์ ผู้ปลดปล่อยแผ่นดินอเมริกาใต้

ข้อมูลหนังสือ