ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีกลอนเสภามุขปาฐะที่มีตัวละคร ฉากและบรรยากาศตรงกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงในครั้งกรุงเก่า ซึ่งมีเหตุการณ์บางช่วงตอนเหมือนในพระราชพงศาวดาร คำให้การชาวกรุงเก่า ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒ และนักวิชาการวรรณคดีบางท่านกล่าวว่าได้แต่งกลอนเสภาเรื่องนี้ขึ้นในช่วงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทว่า ต้นฉบับได้สูญหายไปหมดสิ้น

จนกระทั่งถึงแผ่นดินต้นรัตนโกสินทร์จึงมีการแต่งเติมขึ้นใหม่และเลียนแบบแต่งกลอนเสภาให้เหมือนครั้งกรุงเก่า ซึ่งมีผู้แต่งอยู่หลายพระองค์และหลายคนที่ต่างรับผิดชอบแต่งกลอนเสภากันคนละตอน และได้มีการจัดพิมพ์เป็นเล่มสมุดฝรั่งขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย โรงพิมพ์หมอสมิท หรือแซมมวล จอห์น สมิท (Samuel John Smith) ต่อมาได้มีการรวบรวมชำาระขึ้นใหม่ เรียกว่า ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

ป.อินทรปาลิต มีความคิดที่จะให้กลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน แพร่หลายในหมู่นักอ่านมากยิ่งขึ้น จึงได้นำามาเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่ในรูปแบบนวนิยายที่มีทั้ง โครงเรื่อง ตัวละคร การดำเนินเรื่อง และบรรยากาศเหมือนกลอนเสภาขุนช้างขุนแผนทุกประการ เพียงแต่ไม่ลงรายละเอียดในเรื่องความเชื่อ เครื่องรางของขลัง ภูตผี ปีศาจ ไสยศาสตร์ต่างๆ ความฝันและลางร้าย ฯลฯ

แต่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของสารัตถะชีวิตและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับความเป็นไปของตัวละครเป็นหลักใหญ่

ข้อมูลหนังสือ

  • ขุนช้างขุนแผน ฉบับ ป.อินทรปาลิต (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: ป. อินทรปาลิต
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 720 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มีนาคม 2562
  • ISBN: 9786163882714