ทุกเส้นทางจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีเส้นทางใดที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ มาร์กซ์และเองเงิลส์แสดงให้เห็นถึงทิศทางของสังคมในอนาคตและเส้นทางพัฒนา ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นว่า ทุกประเทศแตกต่างกัน ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันทำให้เส้นทางการพัฒนาแตกต่างกัน แม้เลนินจะยืนยันว่าสภาโซเวียตคือการปกครองแบบเบ็ดเสร็จที่ดีที่สุดของชนชั้นกรรมาชีพรัสเซีย

แต่เขาก็เชื่อว่าก่อนที่จะก้าวข้ามไปสู่ระบอบสังคมนิยม ทุกชนชาติอาจจะใช้ "วิธีการที่แตกต่างกัน" อาจจะเป็นรูปแบบประชาธิปไตยหรือรูปแบบอื่น อาจจะเป็นการปกครองเบ็ดเสร็จของชนชั้นกรรมาชีพ หรือรูปแบบอื่น ความเร็วของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบสังคมนิยมทั้งทางสังคมและวิถีชีวิต แต่ละชนชาติล้วนมีเอกลักษณ์ของตนเอง

ข้อมูลหนังสือ