ขงจื้อได้กล่าวเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วว่า "สิ่งใดที่เราไม่ต้องการก็อย่ากระทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น” ให้เคารพคุณค่าของมนุษย์เสมอเหมือนตัวเรา การเคารพในคุณค่าของผู้อื่น ทำให้เราไม่หลงลำพอง เพราะได้ตระหนักว่าความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ใต้บังคับบัญชา มิใช่เพราะความสามารถของตนเพียงลำพัง ผู้ที่ชอบชูคอทระนง เป็นเพียงรวงข้าวเมล็ดลีบไม่ต่างจากดอกหญ้าที่อวดตนตระหง่านอยู่ข้างถนน ส่วนผู้นำถ่อมตนก็เหมือนเมล็ดข้าวเต็มรวง ที่อ่อนโน้มลงจนติดดิน

ผู้นำที่แท้จริง มิได้วัดกันที่ตำแหน่ง แต่วัดกันที่คุณสมบัติ ถ้าตำแหน่งสูง แต่มีคุณสมบัติของผู้นำเพียงไม่กี่ข้อ หรือไม่มีเลย ก็ควรเริ่มเสริมสร้างคุณสมบัตินั้นให้กับตนเอง ถ้าใครมีตำแหน่งเล็ก แต่มีคุณสมบัติที่ดีของผู้นำเต็มเปี่ยม ท่านก็คือ ผู้นำที่แท้จริงในอนาคตอย่างแน่นอน

ข้อมูลหนังสือ