เสน่ห์ของหนังสือแนว “พิชัยยุทธ์” นั้น มิเพียงคำพูดที่ดูลึกซึ้งกินใจ หรือคำพูดปลุกปลอบให้ฮึกเฮิม แต่ยังเต็มไปด้วย วาทะ คำคม บทเรียนสอนใจมากมาย ที่เราต้องหวนกลับมาอ่านทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยคำคมเหล่านั้น เป็นคำคมที่สรุปการยุทธในแต่ละสถานที่ แต่ละยุคสมัยออกมาได้อย่างชัดเจน สงครามโบราณในอดีตของจีนมีมากมายนับพันๆ ศึก บทเรียนจากสงครามย่อมให้สิ่งอันมีค่าควรแก่การศึกษาเรียนรู้ สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้คือ ปรัชญาการทำสงคราม บทเรียนจากสงครามโบราณของจีนจสอนให้เรารู้ถึงวิธีการสู้ให้อยู่รอดและเอาชนะ ซึ่งก็มิใช่กำลังเพียงอย่างเดียว กำลังเพียงอย่างเดียวไม่พอจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ ต้องมีมันสมอง มีแผนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ดังนั้น เราจึงต้องศึกษาบทเรียนทั้งฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้ ที่ชนะเหตุใดจึงชนะ และที่แพ้ แพ้เพราะอะไร เนื้อหาในเล่มได้รวบรวมเอาศึกครั้งสำคัญๆ ไว้ถึง 15 ศึก บทเรียนที่แลกด้วยชีวิตมนุษย์นับแสนนับล้านคน ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ให้ถ่องแท้

ข้อมูลหนังสือ

  • มหายุทธการพิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร
  • ผู้เขียน: อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9786163882462