ชีวประวัติ คือการบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญของบุคคลในช่วงชีวิตหนึ่ง ซึ่งแต่ละจังหวะชีวิตของคนคนนั้นอาจจะมีเรื่องราวมากมายที่ทั้งน่าจดจำและไม่น่าจดจำ ฉะนั้น การบันทึกเรื่องชีวประวัติบุคคลสำคัญ มักจะนิยมเขียนถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีประวัติครอบครัว การศึกษา การทำงาน แนวความคิดที่มีโลกทรรศน์ในการมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นเช่นไร และได้ทำคุณประโยชน์มากน้อยแค่ใด เป็นต้น

ในประเทศไทย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ น่าจะทรงเป็นพระองค์แรกที่ทรงเขียนชีวประวัติบุคคลในพระราชวงศ์ไทย ซึ่งมีทั้งพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รวมทั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิต คหบดี และคนมีชื่อเสียงในสังคมไทยที่ทำงานรับใช้แผ่นดิน ซึ่งในยุคต่อๆ มา บุคคลสำคัญเหล่านี้ต่างถูกหยิบยกมาเขียนอย่างแพร่หลายมากมาย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล่าจากปู่ ย่า ตา ยาย กระทั่งการค้นคว้าเอกสารทั้งเก่าและใหม่ของทางราชการ

ข้อมูลหนังสือ

  • คนสำคัญในราชสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์
  • ผู้เขียน: พินิจ หุตะจินดา
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 984 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786163882455