วิเคราะห์เรื่องราวของวรรณกรรมในอดีตและวรรณกรรมร่วมสมัยหลากหลายเรืองราวและหลากหลายแง่มุม ทั้งตีความในแง่วิชาการ เจาะลึกถึงชั้นวรรณศิลป์ ทำให้เราได้เห็นคุณค่าอันสูงส่งของวรรณกรรม จากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาและวรรณกรรม ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

วรรณกรรมผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนเสมอมา มิใช่เพียงเรื่องแต่ง สำหรับอ่านเพื่อบันเทิงอารมณ์เท่านั้น แต่วรรณกรรมได้บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ของสังคมและวัฒนธรรม กระทั่งวิถีชีวิตของผู้คน ที่มาในหลายรูปแบบ และหลายฉันทลักษณ์  เพียงแค่ อ่าน คิด พินิจ วิจารณ์ อย่างลึกซึ้ง แล้วจะเข้าใจเรื่องราว ของวรรณกรรมแต่ละเรื่อง และนัยยะที่ซ่อนเร้น ที่ผู้ประพันธ์บรรจงสื่อผ่าน ภาษา และรูปแบบการนำเสนอ

ข้อมูลหนังสือ