อัตชีวประวัติของจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงที่ทรงคุณค่าที่สุดของโลก เพราะนี่คือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถึงเหตุการณ์หลังสิ้นสุดยุคซูสีไทเฮาที่เปิดเผยขึ้น!

เมื่อสิ้นซูสีไทเฮา เราต่างเข้าใจว่าราชวงศ์ชิงสิ้นสลายแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ายังมีจักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่งที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของพระนาง และต่อมาได้กลายเป็นสามัญชนคนหนึ่งของสาธารณัฐประชาชนจีน โดยสามารถดำรงตนอย่างมีคุณค่าตราบวาระสุดท้ายของชีวิต

ฝ่ายซ้ายบอกว่า : นี่คือเรื่องราวอันทรงพลานุภาพ และเป็นเลิศอย่างยิ่งแห่งสังคมนิยมจีน
ฝ่ายขวาบอกว่า : นี่คือตัวอย่างของการล้างสมอง อันเป็นแบบฉบับของพวกคอมมิวนิสต์ที่นักปฏิวัติทั้งหลายต้องศึกษา

ข้อมูลหนังสือ

  • จากจักรพรรดิสู่สามัญชน
  • แปลจากหนังสือ: From Emperor to Citizen : The Autobiography of Aisin-Gioro Pu Yi
  • ผู้เขียน: Aisin-Gioro Pu Yi
  • ผู้แปล: ยุพเรศ วินัยธร
  • ออกแบบปก: Wrongdesign
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 560 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786163882295