หนังสือเล่มนี้เกิดจากความสนใจและสงสัยที่มาของคำบางคำซึ่งผู้เขียนเห็ฯผ่านตาบ่อยๆ แต่เมื่อนึกให้ดีแล้วกลับไม่รู้ที่มาที่ไปของคำนั้นเลย เช่น โชห่วย ตูดหมึก ตลดจนคำสะแลงหรือคำแปลกๆ ที่คนยุดเก่ากล่าวอย่างละไว้ฐานเข้าใจในกลุ่มของตน แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบัน คำเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นคำแปลกไป 

ข้อมูลหนังสือ

  • ศัพท์เก่า หนังสือเก่า
  • ผู้เขียน: เอนก นาวิกมูล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 368 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786163882257