"หมอฝรั่งในวังสยาม" บันทึกที่เขียนโดย นพ.มัลคอล์ม สมิธ แพทย์ประจำพระองค์ ถูกแปลอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดย “พิมาน แจ่มจรัส” ได้รับยกย่องว่าเป็นหนังสือแปลดีเด่น ประเภทสารคดี โดยคณะกรรมพัฒนาหนังสือแห่งชาติ บันทึกประวัติศาสตร์ที่ถูกนำเสนอโดยชาวต่างชาติที่น่าสนใจ ทำให้รู้ถึงวิถีชีวิตและพัฒนาการทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน นำเสนอพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษที่ทรงคุณแก่แผ่นดินมาอย่างยาวนาน ผ่านการมองด้วยสายตาที่เป็นธรรมมากกว่าฝรั่งคนอื่นๆ ที่รับใช้อยู่ในราชสำนักในอดีต

ข้อมูลหนังสือ

  • หมอฝรั่งในวังสยาม
  • แปลจากหนังสือ: A physician at the court of Siam
  • ผู้เขียน: Malcolm Smith
  • ผู้แปล: พิมาน แจ่มจรัส
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 274 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786163882172