เรื่องราว เบื้องหน้า เบื้องหลัง มูลเหตุ และสถานการณ์ในการปฏิวัติวันนั้น มีนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์จำนวนมากได้กล่าวถึงและวิเคราะห์เรื่องราวนี้ด้วยมุมมองที่แตกต่างเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจะอย่างไร “ปฏิวัติ 2475” ก็คือจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์การปกครองประเทศไทย

ข้อมูลหนังสือ