หนังสือเล่มนี้พิมพ์ขึ้นเพื่อรำลึกว่าในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานี้ เป็นปีที่ประชาชนคนไทยได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งบุคคลเปรียบประดุจ "พ่อ" ของคนไทยทุกคน คือ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ ๙ ของพสกนิกรไทยนี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทย เป็นความโศกเศร้าอาลัยของคนไทยทั้งประเทศ เป็นการสูญเสียที่จะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทย หนังสือเล่มนี้ จึงขอร่วมจารึกเรื่องราวสำคัญยิ่งนี้ไว้ ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ และหนังสือเล่มนี้ยังประกอบด้วยเรื่องราววันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต นับจากสมัยอาณาจักรน่านเจ้า...ถึงกรุงรัตนโกสินทร์...

ข้อมูลหนังสือ

  • วันสวรรคตพระมหากษัตริย์ไทย
  • ผู้เขียน: พิมาน แจ่มจรัส
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 648 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 7 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786163881779