จากเพียงขบวนการหลวมๆ ของนักคิดนักเขียนและปัญญาชนในยุโรป ที่มีความคิดก้าวหน้าอย่างกลุ่ม The Enlightenment (การทำให้โลกสว่างด้วยเหตุผล) ที่ยกเหตุผลซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์มาค้านการค้นพบที่เป็นจุดเริ่มต้น ให้ค้นคว้าและริเริ่มความคิดว่ามนุษย์ควรจะมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสังคมสะเทือนต่อประเทศต่างๆ ไปทั่วโลก

ข้อมูลหนังสือ

  • การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส คนไทยควรเรียนรู้อะไร?
  • ผู้เขียน: รศ.วิทยากร เชียงกูล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2560
  • ISBN: 9786163881724