จากสงครามในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ เป็นทั้งสงครามที่ปกป้องเอกราช เป็นสงครามเพื่อปราบกบฏ กระทั่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเพื่อขยายอำนาจ ที่ใช้ทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการรบ เพราะชัยชนะเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำสงครามต้องการ แต่ทว่า สงครามให้ทั้งชัยชนะ และพ่ายแพ้ แม้หนังสือเล่มนี้ จะบ่งชี้ว่ากว่าจะมีชาติไทยในวันนี้ได้ เราต้องสูญเสียเลือดเนื้อ น้ำตา กระทั่งชีวิตของบรรพบุรุษมากมาย ให้เราคนรุ่นหลังได้รำลึกนึกถึง และตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจ

ข้อมูลหนังสือ

  • สงครามในประวัติศาสตร์ไทย
  • ผู้เขียน: พิมาน แจ่มจรัส
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 448 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786163881571