49 ราชินีไทย คือผลงานอันทรงคุณค่าของ พิมาน แจ่มจรัส นักสารคดีประวัติศาสตร์ ผู้มีผลงานจำนวนมากที่นักอ่านตามเก็บสะสม

เรื่องของพระราชินี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา ของพระมหากษัตริย์ไทยนั้น สำหรับคนไทยนี่คือเรื่องราวที่สูงส่ง แต่พิมาน แจ่มจรัส ใช้ภาษาที่ไม่ปรุงแต่งให้อ่านยากมากความ ทำให้เราผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในรั้วในวังได้อย่างไม่ยาก

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือการรวบรวมพระประวัติ เรื่องราวน่ารู้ของพระราชินี พระมเหสี เจ้าจอมมารดาของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ทุกพระองค์ทรงตั้งอยู่บนคุณงามความดี ความเสียสละ เพื่อชาติและราชบัลก์ เรื่องราวของทุกพระองค์จึงน่าศึกษา น่าเรียนรู้ และสิ่งที่จะได้ควบคู่กันไปก็คือ ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในยุคสมัยของพระนาง

ข้อมูลหนังสือ

  • 49 ราชินีไทย
  • ผู้เขียน: พิมาน แจ่มจรัส
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 364 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 10 — มกราคม 2560
  • ISBN: 9786163881519