"การใช้คนเป็น" คือปัญญาของผู้บริหาร แต่ "การเข้าใจคน" คืนพื้นฐานที่สำคัญยิ่งกว่า นี่คือจริยะธรรมและคุณธรรมที่ผู้บริหารควรมี! และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคมปัญญาจักรพรรดิเฉียนหลง

ผู้ปกครองแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นยุคที่จีนเจริญรุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ได้ถอดรหัส คมความคิด คมปัญญา ของจักรพรรดิพระองค์นี้ออกมาอย่างดียิ่งและยังมีหัวข้อเด็ด เคล็ดลับอันน่าสนใจ

ข้อมูลหนังสือ