โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ แม้ว่าเขาจะมีพื้นเพมาจากชาวนายากไร้แต่ก็อาศัยความมุ่งมั่นและไหวพริบ จนผงาดเป็นหนึ่งในสามจอมคนแห่งยุคเซ็นโกคุ ที่สามารถรวบรวมประเทศญี่ปุ่นที่แตกแยกให้กลับเป็นหนึ่งเดียว และแผ่แสนยานุภาพออกไปไกลถึงจีนและเกาหลี แม้แต่โอดะ โนบุนางะ ก็ยังทำไม่สำเร็จ

ข้อมูลหนังสือ

  • โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ จากชาวนาสู่ผู้รวมประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้เขียน: ยศไกล ส.ตันสกุล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2559
  • ISBN: 9786163881359