"ปัจเจกบุคคล" เหล่าบุคคลสำคัญที่มีเรื่องราวอันน่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องราวชีวิตที่เกี่ยวเนื่องและส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายหลากหลายด้าน แต่ละคนล้วนมีบันทึกเรื่องราวที่แตกต่างกันไป ตามแต่มุมมองของผู้ส่งสาร แต่มีสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ต่างไปจากหนังสือเล่มอื่น นั่นคือเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นมาผ่านความทรงจำจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในมุมที่แตกต่าง และไม่เหมือนใคร 

ข้อมูลหนังสือ