จริงรึที่ว่า...เง่าคี้เหนือกว่าซุนวู! ถึงกับเปรียบเง่าคี้เป็นจอมทัพผู้ปราบแผ่นดิน ขณะที่ซุนวูเป็นเพียงแม่ทัพผู้ชนะศึก

แม้ว่านักประวัติศาสตร์จีนจะให้ความสำคัญกับพิชัยสงครามเง่าคี้ เทียบเท่ากับซุนวู แต่ทว่า เมื่อพิเคราะห์ศาสตร์ของเง่าคี้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้ว เราจะเห็นว่า สิ่งที่ซุนวูมีนั้น เง่าคี้ก็มี แต่หลายสิ่งที่เง่าคี้มี แต่ซุนวูไม่มี เช่นทรรศนะทางการเมือง! เพราะซุนวูเป็นนักการทหาร ขณะที่เง่าคี้ เป็นทั้งนักการทหารและนักการเมือง! ดังนั้น ในบางทรรศนะของเง่าคี้ จึงเติมเต็มในส่วนที่ซุนวูไม่มี ศาสตร์เง่าคี้...จึงถือว่าสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง และกุมหัวใจสำคัญของการปกครองบ้านเมืองไว้อย่างชัดเจนยิ่ง!

ข้อมูลหนังสือ

  • พิชัยสงครามเง่าคี้ : ศาสตร์ผู้นำในภาวะวิกฤต
  • ผู้เขียน: อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163881021