เมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 8 คือช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในขณะที่การเมืองภายในประเทศยังไม่สงบนิ่ง

ภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้คืบคลานสู่ดินแดนแห่งนี้ นั่นจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน

ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคนั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • คำให้การของชาวกรุงเทพฯ : เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 8
  • ผู้เขียน: ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 287 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163880970