สำหรับอาเซียนแล้ว การติดต่อการค้ากับจีนช่วยเพิ่มตลาดการค้า ซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่โตมาก เพราะมีจำนวนประชากรกว่าพันล้านคน

แต่จีนนั้นเล็งเห็นประโยชน์นอกเหนือไปจากเรื่องการค้า ก็คือการเพ่งเล็งถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในอาเซียนที่จีนจะตักตวงเอาไปใช้สำหรับการผลิต

รวมถึงพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่จีนต้องการเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็จะเห็นการก้าวรุกของจีนเข้ามาในอาเซียนหางเศรษฐกิจ และใช้อาเซียนเป็นหัวหอกในการขยายอิทธิพล

ทางการเมืองไปด้วยในตัว

ข้อมูลหนังสือ