หนังสือแรกมีในสยามเล่มนี้เกิดจากความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการจะนำข้อมูลเบื้องต้นทั้งหลายมาแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ ในเมืองไทยเมื่อไร ไม่ใช่พูดกันแต่ลอยๆ หาอะไรมาพิสูจน์ไม่ได้ หรือเชื่อต่อๆ กันมาโดยไม่ได้ตรวจสอบสืบสวนที่มาให้เห็นจริง

ข้อมูลหนังสือ

  • แรกมีในสยาม ภาค ๑
  • ผู้เขียน: เอนก นาวิกมูล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 624 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163880710