ยุคเซ็นโกคุ ยุคที่ญี่ปุ่นร้อนระอุด้วยไฟสงครามไม่ต่างกับสมัย สามก๊ก ของจีน
เหล่าขุนศึกต่างสู้กันด้วยกำลังรบ กลอุบายลึกล้ำยากจะคาดเดา
การจับคู่เป็นพันธมิตรและศัตรูกันของแต่ละแคว้น คือกลเกมการเมืองที่ดุเดือด
แต่ในช่วงภาวะสงคราม เหล่าขุนศึกยังคงยึดมั่นในวิถีแห่งบูชิโดอย่างเคร่งครัด
ซึ่งยังคงฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้ และหลายสิ่ง
ซึ่งกำเนิดในยุคเซ็นโกคุนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชนชาติญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์
และมีความมั่นคงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ข้อมูลหนังสือ