รากเหง้าและการก่อเกิด
วัฒนธรรมแต้จิ๋วหลากหลายมิติ
เริ่มตั้งแต่กำเนิด การอพยพของคนแต้จิ๋ว
ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี
ตำนานเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ยังส่งผลทรงอิทธิพล
ในความคิด และการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
โดยเฉพาะวัฒนธรรมการกิน ซึ่งถือเป็น
วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ หลายรายการอาหาร
ที่บอกตำนานความเป็นมาของธรรมเนียม
ประเพณี งานเลี้ยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน
ซึ่งอ่านแล้วตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง
ภาษา ศิลปะการแสดง ประเพณี ดนตรี
ตำนานงิ้ว การแสดงสุดอลังการของจีน
กระทั่งประเพณีพื้นบ้าน ที่ทั้งสาปสูญ และยังดำรงอยู่

หนังสือที่กล่าวถึงคนแต้จิ๋วในทุกมิติ
อ่านเพลินชนิดวางไม่ลง ใครจะรู้ว่า
เรื่องวัฒนธรรมแต้จิ๋ว ซึ่งน่าจะเป็นหนังสือที่
อ่านยาก เข้าใจยาก ภาษาไม่คุ้นเคย
จะเป็นหนังสือที่คาดไม่ถึงว่า
จะอ่านได้เพลินขนาดนี้!

ข้อมูลหนังสือ