ว่ากันว่า คน Generation Y
ฉลาด...แต่ไม่อดทน
มีความคิดสร้างสรรค์...แต่ไม่อยู่ในกรอบ
ชอบเสนอความคิด...
แต่ข้ามหน้าข้ามตาผู้อาวุโส

มีอีกหลายลักษณะของคน Gen Y
ที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
แต่ก็อาจทำให้ชีวิตพลั้งพลาดจนยากจะแก้ไข
ถอดรหัสชีวิตจากต้นแบบคน Gen Y ในสามก๊ก
สู่เส้นทางรุ่ง หนทางร่วง
บทเรียนสำคัญเพื่อ Gen Y ยุคใหม่
ก้าวสู่ความรุ่งโรจน์โดยไร้อุปสรรค

ข้อมูลหนังสือ