เขาทำงานประณีตอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ค่อยเห็นความประณีตเช่นนี้ในคนอื่นบ่อยนัก เขาเขียนขึ้นก่อนแล้วลงมือพิมพ์ดีด มีสำเนาเรียบร้อย มีแฟ้มนับไม่ถ้วน เขาเอาจริงเอาจังกับวิชาชีพเขียนหนังสือขายนี้...ใน100ปี มี รงค์ วงษ์สวรรค์ คนเดียว - อาจินต์ ปัญจพรรค์

ข้อมูลหนังสือ