"อีไล แลนดอน" รู้ซึ้งและขมขื่นกับความจริงนี้มานานเกือบปี จมอยู่กับความทุกข์ที่ต้องทนถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ฆ่าภรรยาโดยไร้หนทางจะพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกระทั่งเขาได้พบกับ "แอบรา วอลช์" เธอเป็นดั่งประภาคารที่ฉายแสงตัดม่านหมอกให้กับเขาที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลางห้วงทะเลแห่งความทุกข์ ช่วยกอบกู้ความมั่นใจของเขากลับคืนมา ช่วยกอบกู้ความนับถือตัวเองของเขากลับคืนมา และเติมเต็มช่องว่างในหัวใจเขาด้วยความหวังใหม่ๆ แต่ภายในฟองคลื่นแห่งความรักที่ซัดโถม และภายใต้ผืนทรายพราวระยับ อาจมีหีบสมบัติมรณะนอนรอคอยวันที่จะถูกใครบางคนมาเปิด

ข้อมูลหนังสือ