'เมื่อกางปีกแล้วก็ต้องบิน' เราทุกคนล้วนมีปีกแห่งอินทรีอยู่ภายใน จงเป็นอย่างที่คุณเชื่อ ฝัน และมีความหวัง ย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะทุกขณะของชีวิตเต็มไปด้วยย่างก้าวของการเดินทางเสมอ

ข้อมูลหนังสือ