เนื้อเรื่องดำเนินไปในยุคแรกของมิดเดิ้ลเอิร์ธ ซึ่งแหวนเอกแห่ง "ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์" ยังไม่ได้ถือกำเนิด หากแต่ตัวละครหลายตัวในลอร์ดฯ ถูกพัฒนาขึ้นจากยุคนี้ ตำนานที่เล่าขานในลอร์ดฯ หลายเรื่องก็เกิดขึ้นในยุคนี้ แต่อย่างไรก็ตาม "ตำนานบุตรแห่งฮูริน" ถือได้ว่าเป็นงานเอกเทศ ซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมก็จบและสมบูรณ์ในตัวเอง ภาษาและโครงสร้างของเรื่องนี้ต่างจาก "ชุดลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์" อยู่มาก เนื่องจากภาษาค่อนข้างอ่านง่าย และโครงเรื่องไม่ซับซ้อน ตัวละครไม่มากนัก และจับอยู่ที่ตัวเอกเพียงตัวเดียว ซึ่งผู้อ่านต้องเฝ้าติดตามและคอยเอาใจช่วย ทว่าคำสาปของ 'มอร์ก็อธ' เป็นเงาดำที่ไม่อาจหลีกหนี โศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงจึงเกิดขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • นาร์น อิ ตีน ฮูริน ตำนานบุตรแห่งฮูริน
  • แปลจากหนังสือ: The Tale of The Children of Hurin
  • ผู้เขียน: J. R. R. Tolkien
  • ผู้แปล: ธิดา ธัญญประเสริฐกุล
  • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน
  • จำนวนหน้า: 273 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — ตุลาคม 2556
  • ISBN: 9786163872555