เรื่องดำเนินต่อจาก "เกมล่าบัลลังก์" ในดินแดนเจ็ดราชอาณาจักร การต่อสู้เพื่อช่วงชิงบัลลังก์เหล็กดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นและนองเลือดยิ่งขึ้น ทั้ง "รอบบ์ สตาร์ค"  "จอฟฟรีย์ สแตนนิส" และ "เรนลี บาราเธียน" ต่างประกาศตนหรือได้รับการยกขึ้นเป็นพระราชา จึงต้องยกทัพไปสู้รบกัน ในขณะเดียวกัน ทางทิศตะวันออก "เดแนริส" ก็ยังคงพยายามหาทางเดินทางกลับเจ็ดราชอาณาจักรเพื่อกอบกู้บัลลังก์กลับคืน

ข้อมูลหนังสือ