"บ้านไม่มีใครอยู่" นำเสนอด้วยลีลากลอนไพเราะสละสลวย ให้บรรยากาศสมัยใหม่ปนกลิ่นอายเก่าแก่ กวีนำเสนอแง่มุมชีวิตเล็กๆ เหมือนบันทึกส่วนตัว ส่วนครอบครัว ส่วนท้องถิ่นอีสาน แต่แผ่อารมณ์รู้สึกนึกคิดสะทกสะเทือนใจกว้างขวาง สะท้อนความจริงของครอบครัว

ข้อมูลหนังสือ