หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากรู้คําตอบ เรื่องความกล้าหาญ ความพยายาม และความตั้งใจ คนมากมายที่อยากจะก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง แต่ความสําเร็จของบุคคลมากมาย ล้วนแลกมาด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ ความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้

ข้อมูลหนังสือ

  • 30 คิด...สร้างความฝัน
  • ผู้เขียน: ดำรงค์ พิณคุณ
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2558
  • ISBN: 9786163823458