เธอยิ้ม หัวราะ ดีใจ ฉันจะไปอยู่ข้างๆ 

เธอเศร้า เหงา เสียใจ ฉันจะคอยอยู่ข้างๆ

 

เมื่อเด็กหญิงผู้ไม่เชื่อในรักที่บริสุทธิ์

ค่อยๆ เข้าใจ และขยับเข้าใกล้ความรักให้มากที่สุด

เรื่องราวอบอุ่นผ่านตัวหนังสือน้อยบรรทัด 

ที่จะพาคุณไปสัมผัสด้านที่เรียบง่ายที่สุดด้านหนึ่ง

ของความรัก

ข้อมูลหนังสือ