แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยการเปรียบเทียบ บุคคล 2 ประเภท

แต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีคุณค่าของตนเองและมีวิธีคิดเฉพาะตน บ่อยครั้งคนเรามักมองข้ามความแตกต่างของแต่ละบุคคลและไม่ให้ความสำคัญ ด้วยการละเลยในข้อนี้ทำให้เกิดสาเหตุ ความไม่เห็นพ้องต้องกันและความไม่เข้าใจ ในหลายระดับ กลายเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรส ผู้ร่วมงาน คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ปัญหาความสัมพันธ์ทั่วไปของมนุษย์ที่เราประสบในชีวิตประจำวัน มักก่อให้เกิด “ความขัดแย้ง” และ “ความไม่เข้าใจกัน”

เราวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการจำแนกพฤติกรรมของคนเป็น 2 ประเภท

คนที่มีบุคลิกแบบ "หัวร้อน" หรือคนประเภท Dry และคนที่มีท่าทีแบบ "ขั้วเย็น" หรือคนประเภท Wet คนทั้งสองประเภทหวังผลในเรื่องเป้าหมายเหมือนกัน แต่รูปแบบและการกระทำนั้นต่างกัน ซึ่งความต่างนี่เองที่หลายครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหา แต่ไม่ว่าใครจะ "หัวร้อน" หรือใครจะ "ขั้วเย็น" นั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจและรับมือกับมันได้หากมองปัญหาได้อย่างตรงจุด

ข้อมูลหนังสือ

  • Dry & Wet: ทำงานกับคนหัวร้อนให้เป็น รับมือกับคนขั้วเย็นให้ได้
  • แปลจากหนังสือ: DRY & WET: 2つのタイプで人間関係が解決
  • ผู้เขียน: Kunikazu Yamashita
  • ผู้แปล: ฐิติพงศ์ ศิริรัตน์อัสดร
  • สำนักพิมพ์: Move Publishing
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786163711243