หนังสือเล่มนี้เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสมอง Super Brain Training (S.B.T) ผู้ช่วยพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจ นักบริหารให้ก้าวสู่ระดับแนวหน้า รวมทั้งพัฒนาสภาพจิตใจนักกีฬาสู่ความสำเร็จอีกด้วย

จากการศึกษาวิจัยด้านสมองมานานกว่า 45 ปี พบว่า 99% ของสิ่งที่สมองของคนเราเชื่อว่าถูกต้องนั้น ล้วนคือภาพลวงตา ความล้มเหลวในการสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การประสบภาวะว่างงาน การไม่มีเงินเก็บ การแบกความกดดันกับงานและครอบครัว ทุกสิ่งเป็นผลมาจาก “ภาพลวง” ที่สมองสร้างขึ้นทั้งสิ้น

มนุษย์บนโลกมีสองประเภทคือ คนที่สร้าง “ภาพลวงเชิงลบ” และคนที่สร้าง “ภาพลวงเชิงบวก” คนเราส่วนใหญ่ถูกกับดักของ “ภาพลวงเชิงลบ” ทำให้หลายสิ่งในชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น และหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ทั้งที่จริงแล้วทุกอย่างที่สมองของเรารู้สึกนั้นคือ “ภาพลวง” ดังนั้น เราเลือกได้ว่าจะทำให้ภาพลวงนั้นเป็น “เชิงลบ” หรือ “เชิงบวก” หากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แล้ว ก็เหมือนกับการถอดเอาหน่วยความจำเชิงลบออก แล้วใส่หน่วยความจำเชิงบวกเข้าไปแทน

บุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้นมีภาพลวงที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นภาพลวงในปัจจุบันหรืออนาคต พวกเขาสามารถสั่งสมองให้คิดเชิงบวกจนนำไปสู่การลงมือทำที่ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น หากคุณอยากประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่หวัง หนังสือเล่มนี้จะช่วยพาคุณเข้าสู่โลกแห่งความคิดของสมองตนเอง คุณจะมองเห็นขั้นตอนต่างๆที่น่าทึ่ง จนคุณจะแปลกใจว่า การทำความเข้าใจสมองของคุณเองนั้นไม่ใช่เรื่องยาก และยังสามารถฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย 

ข้อมูลหนังสือ