ในยุคสมัยเช่นนี้ ไม่มีอะไรจะทรงพลังไปกว่า "การลงมือทำ" ไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นมากนัก แค่ลงมือทำ ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีพลังทำตามสิ่งที่มุ่งหวัง ด้วยข้อคิดและคำแนะนำที่ทำตามได้ง่ายๆ เมื่อเราได้หรี่เสียงของคนอื่น หรี่เสียงของตัวเองลง แล้วลงมือทำอะไรบางอย่างที่มีความหมาย เราจะสามารถผลักดันชีวิตให้มุ่งไปในทิศทางที่เราต้องการได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • Just Shut Up And Just Do It หยุดพูดแล้วลงมือทำซะ
  • แปลจากหนังสือ: Just Shut Up and Do It: 7 Steps to Conquer Your Goals
  • ผู้เขียน: Brian Tracy
  • ผู้แปล: วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
  • สำนักพิมพ์: Move Publishing
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2558
  • ISBN: 9786163710741