ยอดยุทธ์พิทักษ์พิภพ เล่ม 4 ผู้สืบทอดวิถีเซียน จ้าวลัทธิวัยหนุ่ม คาถาเซียนซึ่งขาดการสืบทอดมาเนิ่นนาน อุปสรรคต่างๆ ดาหน้าเข้าหาไม่หยุดหย่อน เคราะห์มารเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น รุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน หลินจงฟางถลำลึกเข้าสู่วิบากกรรมราคะ ความรักที่ยังไม่คลี่คลายและไม่อาจคลี่คลายนี้ จะนำเขาไปสู่เส้นทางใด หลินจงฟางเตรียมรับศิษย์เซียนผู้คุ้มกฎเพื่อช่วยขจัดความสงสัยและวิบากกรรม แต่กลับลังเลเพราะเหตุใด

ข้อมูลหนังสือ