โออิสึมิรู้ความสัมพันธ์ของชิมะกับโนริโกะจนได้ ชิมะจึงถูกย้ายไปอยู่สาขาเกียวโต พอได้เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความเข้มงวดของการทำงาน ซึ่งไม่เคยมีในสำนักงานใหญ่ ก็เลยตกตะลึง ในตอนนั้นโชคชะตานำพาให้ชิมะได้พบกับคนๆ หนึ่ง ซึสึคาโมะ คัตสึโกะ... ตัวตนของเธอช่วยแต่งเติมสีสันให้กับชีวิตที่เกียวโตของชิมะ

ข้อมูลหนังสือ