เหยี่ยวมารสยบสิบทิศ เล่ม 9 สมรภูมิสู้รบถูกยักย้ายจากนครหลวงฉางอาน มายังช่องแคบบนแม่น้ำฮวงโหเถียนสั้งเอียนที่หมายมาดจะใช้ชัยภูมิพื้นที่อันดีเปรียบ ลอบสังหารหลงอิงให้จงได้ แล้วผลลัพธ์จะเป็นเช่นใด?

ข้อมูลหนังสือ