"เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน” เล่ม 9 เจินหวนในที่สุดก็ไต่เต้ามาถึงตำแหน่งนางสนมที่อำนาจรองเพียงองค์ฮองเฮา แต่พร้อมกับทุกย่างก้าวที่เติบโตขึ้น นางก็ต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น หนี้แค้นและหนี้เลือดมากมายที่เจินหวนเคยถูกฮองเฮาและอันหลิงหรงกะทำ ใช้ถึงเวลาที่จะชำระแค้นแล้วหรือไม่

ข้อมูลหนังสือ