"เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน” เล่ม 8 เจินหวน เพราะคลอดลูกแฝดที่เป็นนิมิตรหมาย มังกรคู่หงส์ ทำให้ยิ่งได้รับความโปรดปรานจากเสวียนหลิงฮ่องเต้เหนือผู้ใด หากแต่ที่มาพร้อมอำนาจบรรดาศักดิ์ เภทภัยและความริษยาของเหล่านางสนมรอบข้างนางก็ยิ่งทวีมากขึ้นตามไปด้วย แล้วเจินหวนจะสามารถรับมือวิกฤตการณ์ที่รายล้อมได้อย่างใจเย็นเช่นที่ผ่านมาหรือ ?? ยังมี ความจริง ที่นางปิดปังไว้ จะสามารถปกปิดได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ